सांगली जिल्ह्यात इलेक्ट्रिक फॅनचा पुरवठा करण्यास  अटी व शर्तीचे अधीन राहून परवानगी : जिल्हाधिकारी डॉ. अभिजीत चौधरी


सांगली जिल्ह्यात इलेक्ट्रिक फॅनचा पुरवठा करण्यास  अटी व शर्तीचे अधीन राहून परवानगी : जिल्हाधिकारी डॉ. अभिजीत चौधरी
माणदेश एक्स्प्रेस न्युज
सांगली :  कोरोना विषाणूचा संसर्ग रोखण्याकरिता सांगली जिल्ह्यात विविध प्रतिबंधात्मक आदेश पारित करण्यात आले आहेत. या आदेशामधून इलेक्ट्रिक फॅनची दुकाने वगळणेत आली आहेत.  जिल्हादंडाधिकारी डॉ. अभिजीत चौधरी यांनी इलेक्ट्रिक फॅनचा पुरवठा करण्यास खालीलप्रमाणे अटी व शर्तीचे अधीन राहून परवानगी दिली आहे.
अटी व शर्ती पुढीलप्रमाणे - (1) संपूर्ण सांगली जिल्ह्यात कोरोना या विषाणूचा संसर्ग वाढू नये यासाठी सोशल डिस्टन्सिंग राखण्यासाठी साथरोग प्रतिबंधात्मक कायदा 1897 व आपत्ती व्यवस्थापन कायदा 2005 लागू करण्यात आलेला आहे, याचे तंतोतंत पालन करण्यात यावे. (2) शासनाने निर्गमित केलेल्या अधिसूचना, आदेश व निर्देशांचे तंतोतंत पालन करणे आवश्यक आहे. (3) सदर सवलत / परवानगी कंटेनमेंट झोन मध्ये लागू असणार नाही. तसेच एखादे नवीन क्षेत्र कंटेनमेंट झोन म्हणून घोषित झाल्यास अशा क्षेत्रामध्ये देण्यात आलेली परवानगी आपोआप रद्द होणार आहे.


जीवाची पर्वा न करता डॉक्टर, नर्स, पोलीस, सफाई कमर्चारी यांनी केलेल्या कार्याला सलाम!
तू विठ्ठल, मौला, मेरा, तु आसरा सबकुछ मेरा ! आभार गीतया आदेशाचे उल्लंघन केल्यास आपत्ती व्यवस्थापन अधिनियम 2005 चे कलम 51 अन्वये तसेच भारतीय दंड संहिता 1860 चे कलम 188 नुसार शिक्षेस पात्र असलेला अपराध केला असे मानण्यात येईल व पुढील कारवाई करण्यात येईल, असे जिल्हादंडाधिकारी डॉ. अभिजीत चौधरी यांनी स्पष्ट केले आहे.  या आदेशाचा भंग करणाऱ्या  व्यक्ती विरूध्द भारतीय दंड संहिता 1860 चे कलम 188 नुसार, गुन्हे दाखल करण्याकामी सांगली जिल्ह्यातील संबंधित पोलीस ठाण्याचे प्रभारी अधिकारी / कर्मचारी यांना या आदेशाव्दारे जिल्हादंडाधिकारी डॉ. अभिजीत चौधरी यांनी प्राधिकृत केले आहे. 


देशातील, राज्यातील व आपल्या परिसरातील बातम्यासाठी Join Free Whatasapp माणदेश एक्स्प्रेस


 


Post a Comment

0 Comments
* Please Don't Spam Here. All the Comments are Reviewed by Admin.

Top Post Ad

Below Post Ad

Featured